Projekt nowelizacji ustawy Prawo o notariacie

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza znowelizować ustawę Prawo o notariacie w zakresie dotyczącym przekazywania dokumentacji notarialnej po upływie 10 lat od jej sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii.

Czytaj więcej

Ewidencja zwierząt wprowadzanych na targ oraz pokazy lub do miejsca gromadzenia zwierząt

1.6.2019 r. wchodzi w życie nowa ewidencja zwierząt przywożonych na wystawy, pokazy lub konkursy.

Czytaj więcej

Projekt ustawy zapewniającej stosowanie RODO w obowiązujących ustawach

Sejm RP zajmuje się rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, czyli RODO (druk sejmowy nr 3050). Projekt przewiduje zmiany w 168 ustawach, w tym m.in. w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w KPA.

Czytaj więcej

Inwestycja na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste w gminie, a opłata w pełnej kwocie za to prawo

Czy gmina – działając jako organ administracji publicznej – może żądać opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w pełnym wymiarze w sytuacji, gdy blokowała wcześniej wykonanie tej inwestycji?

Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Dnia 6.2.2019 r. wchodzi w życie ustawa wprowadzająca przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które będą przetwarzane w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Czytaj więcej

Sposób przesyłania wniosku o zwrot podatku dochodowego z tytułu wypłacanych należności za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Minister Finansów określił w rozporządzeniach sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wnioski o zwrot podatku dochodowego z tytułu wypłacanych należności od osób prawnych i odpowiednio osób fizycznych.

Czytaj więcej

Przesyłanie wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 26b PDOPrU

Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Określa ono sposób przesyłania tego wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj więcej

Przesyłanie informacji o schemacie podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Określone podmioty są zobowiązane do przesyłania następujących dokumentów: informacji o schemacie podatkowym (MDR-1); zawiadomienia dotyczącego schematu podatkowego (MDR-2); informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3); kwartalnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4).

Czytaj więcej

Zasady egzekucji komorniczej z umów zleceń

Są takie kontrakty cywilnoprawne, przy których obowiązuje kwota wolna od potrąceń ustalana jak dla pracowników. Muszą one spełniać ustawowe warunki, a te zmieniły się od 1.1.2019 r. Reguły postępowania pozostały jednak te same.

Czytaj więcej

Przesyłanie elektronicznie oświadczeń płatnika i emitenta oraz zgłoszeń w podatkach dochodowych

Od nowego roku obowiązują przepisy rozporządzeń MF z 28.12.2018 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia płatnika, oświadczenia emitenta oraz zgłoszenia w podatku dochodowym od osób fizycznych i tej samej treści w podatku od osób prawnych.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł