Sejm uchwalił tzw. pakiet Slim VAT

Sejm uchwalił 28 listopada br. nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, zawierającą pakiet Slim VAT. Zmiany dotyczą m.in. uproszczenia fakturowania przy eksporcie, obliczania kursów walut, doprecyzowanie niektórych rozwiązań oraz Tax Free. Większość zmian miałby wejść w życie od 1.1.2021 r.

Czytaj więcej

Od 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać tzw. estoński CIT

Prezydent podpisał ustawę z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przewiduje nowe rozwiązania tj. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1.1.2021 r.

Czytaj więcej

Ogłoszono limity pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie

Opublikowano limity pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, tj. limitu trzyletniego, a także kwotę wykorzystanego limitu skumulowanej pomocy.

Czytaj więcej

Opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w 2021 r.

Opublikowano wysokość opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę firm audytorskich w 2021 r.

Czytaj więcej

Odsetki wskazuje się w tytule wykonawczym

Dopiero w tytule wykonawczym następuje określenie m.in. terminu, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie oraz rodzaju i stawki tych odsetek. Samą wysokość odsetek określają przepisy prawa, zaś podmiot wystawiający tytuł wykonawczy wskazuje m.in. przerwy w ich naliczaniu, jeżeli w sprawie wystąpiły.

Czytaj więcej

Ministerialny projekt zmiany ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Minister Klimatu i Środowiska przedłożył projekt ustawy o ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie protokołów postępowania do nowego Prawa zamówień publicznych

W toku rządowych prac legislacyjnych jest projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ww.rcl.gov.pl). Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1.1.2021 r., a zatem tak jak PZP, na podstawie której jest wydawane.

Czytaj więcej

Uchwalenie nowelizacji nowego Prawa zamówień publicznych

W dniu 27.11.2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmienia ona m.in. przepisy PZP, które wchodzą w życie 1.1.2021 r.

Czytaj więcej

Konta Polaków w rządowym wykazie. Nowe uprawnienia organów

Rząd pracuje nad Systemem Informacji Finansowej, w którym zgromadzi i będzie przetwarzał informacje o rachunkach otwartych i zamkniętych. Ustawa ma służyć implementacji unijnej dyrektywy.

Czytaj więcej

4 rozwiązania w sferze zatrudnienia z tarczy antykryzysowej 5.5, zmienionej tarczą 6.5

Wszyscy zatrudnieni będą mogli pracować zdalnie podczas kwarantanny. Pracujący w służbie zdrowia nie otrzymają natomiast dodatku w wysokości 100% swojej pensji.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych