Nowa dyrektywa rodzicielska

W dniu 20.6.2019 r. została przyjęta dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi miedzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L Nr 188, str. 79). Przyjęcie tej dyrektywy skutkuje koniecznością nowelizacji Kodeksu pracy. Państwa członkowskie muszą wprowadzić w życie przepisy niezbędne do wykonania tej […]

Czytaj więcej

Dane indentyfikujące uczestnika pracowniczych planów kapistałowych

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215; dalej: PPKU) oraz konieczności wdrożenia PPK przez największych przedsiębiorców już od 1 lipca br., wielu Klientów skierowało do naszego Zespołu pytania o ochronę danych osobowych w tym zakresie, w szczególności dotyczącą danych […]

Czytaj więcej

Zmiany w VAT od 1 września 2019 r.

Od 1.9.2019 r. ma wejść w życie większość zmian wynikających z ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany mają na celu uszczelnienie systemu VAT oraz podatku akcyzowego, a także uproszczenie rozliczeń w tych podatkach.

Czytaj więcej

Regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej

Z dniem 1.3.2020 r. ma wejść w życie regulacja nowelizująca Kodeks spółek handlowych, wprowadzająca m.in. przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej.

Czytaj więcej

Wytyczne dotyczące udziału wykonawców z państw trzecich w rynku zamówień publicznych UE

Komisja Europejska opublikowała 24.7.2019 r. wytyczne dotyczące udziału wykonawców i towarów pochodzących z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36521). Zawierają one praktyczne porady dla nabywców publicznych w państwach członkowskich, w tym pomagają im określić, którzy oferenci z państw trzecich uzyskali dostęp do rynku zamówień publicznych UE.

Czytaj więcej

Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych

W trakcie prac parlamentarnych znajdują się dwa rządowe projekty ustaw: projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 3624) oraz projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 3625). Przepisy projektu ustawy wprowadzającego ustawę określają termin wejścia w życie tzw. ustawy głównej, tj. ustawy – Prawo zamówień publicznych z […]

Czytaj więcej

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych a koszty paliwa – interpretacja KIS

Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, czyli również koszty użytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy itp.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego dotychczasowe przepisy wykonawcze regulujące metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Na etapie opiniowania znajduje się aktualnie projekt zmian do ustawy z 21.11.2018 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, autorstwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Czytaj więcej

Zerowy PIT dla pracowników i zleceniobiorców do 26. roku życia

Od 1.8.2019 r. obowiązuje nowe zwolnienie od podatku dochodowego dotyczące pracowników i zleceniobiorców, którzy nie ukończyli 26. roku życia.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych