Wyrok TSUE: rewolucja w kredytach frankowych

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest korzystny dla osób, które wzięły kredyty na zakup nieruchomości. W zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej nieuczciwe zapisy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego.

Czytaj więcej

Inwestowanie w aparthotele – raport UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził rynek apart- oraz condohoteli. Taki sposób inwestowania niesie ze sobą pewne ryzyko.

Czytaj więcej

Nabywca może wykorzystać projekt architekta do dalszych prac

Wyrok Sądu Najwyższego z 22.3.2019 r. przesądza, że projekt architektoniczny może zostać przekazany do dalszych opracowań i projektów. To wielka zmiana w relacjach między architektami a budowniczymi (I CSK 104/18).

Czytaj więcej

Od 1 października rozpoczynamy prace inwentaryzacyjne

Od początku października podmioty mogą rozpoczynać prace inwentaryzacyjne. Wymagają one dużego nakładu czasu oraz dobrej organizacji pracy i dlatego warto je rozpocząć odpowiednio wcześnie. W praktyce spisy z natury oraz potwierdzenia sald przygotowuje się na koniec miesiąca (31.10.2019 r., 30.11.2019 r., 31.12.2019 r.). Inwentaryzację w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami (weryfikacja […]

Czytaj więcej

Od 1 listopada ma wejść w życie wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego

Zgłoszenie to jest związane ze stosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy i wynika ze zmian w ustawie o podatku akcyzowym.

Czytaj więcej

Rejestr akcjonariuszy od 1.1.2021

1.1.2021 r. wejdzie w życie większość przepisów nowelizujących Kodeks spółek handlowych, które dotyczą m.in. rejestru akcjonariuszy.

Czytaj więcej

Wyższe kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2020 r.

Kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe przewidziane w KKS są wyznaczane w oparciu o aktualne minimalne wynagrodzenie za pracę. Od 1.1.2020 r. będzie wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę, zatem wzrosną też kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.

Czytaj więcej

Zmiany w VAT wprowadzane od 1.4.2020 r.

Z 1.4.2020 r. wejdą w życie bardzo ważne zmiany w ustawie z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU). Zmiany te wprowadzą przepisy dwóch ustaw nowelizujących, tj. ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych […]

Czytaj więcej

Informacje dotyczące Wykazu podatników VAT

Od 1.1.2020 r. wprowadzony zostanie obowiązek zapłaty kontrahentowi na rachunek wskazany w „Wykazie podatników VAT”. Od tej daty, jeśli podatnik, dokona zapłaty na rachunek spoza Wykazu, będzie podlegał negatywnym konsekwencjami w podatku dochodowym oraz z odpowiedzialności solidarnej w VAT.

Czytaj więcej

Zgłoszenie rachunków rozliczeniowych do urzędu skarbowego

Ministerstwo Finansów przypomina podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą, że od 1.1.2020 r. będzie istnieć obowiązek zapłaty na rachunek wskazany w Wykazie podatników VAT. Jednocześnie zachęca do sprawdzenia czy wykorzystywane do działalności gospodarczej rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika zostały zgłoszone do urzędu skarbowego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych