Przedłużenie terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Od 30.6.2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 30.6.2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1162). W rozporządzeniu określono w jakich terminach korzystający, promotorzy i wspomagający mają wypełnić swoje obowiązki w zakresie schematów podatkowych.

Czytaj więcej

Walka z oszustami: Polska i Ukraina zacieśniają współpracę

Służby celne i podatkowe obu krajów chcą skuteczniej walczyć z przestępstwami podatkowymi.

Czytaj więcej

Republika Południowej Afryki obiera kurs na ochronę danych

1 lipca 2020 r. w RPA weszła w życie ustawa o ochronie danych osobowych (POPIA). Niektóre przepisy zaczną jednak obowiązywać dopiero od 30 czerwca 2021 r. Okres karencji wynosi 12 miesięcy.

Czytaj więcej

Wyznaczenie organu podatkowego prowadzącego system teleinformatyczny do przekazywania wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych lub informacji

30.7.2020 r. wchodzi w życie rozporządzenie, w którym wyznaczono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie do prowadzenia systemu teleinformatycznego, przy wykorzystaniu którego przekazuje się do organu egzekucyjnego będącego naczelnikiem urzędu skarbowego wnioski egzekucyjne, tytuły wykonawcze lub informacje

Czytaj więcej

Dodatek solidarnościowy zwolniony od opodatkowania PIT

Ustawa z 19.6.2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1068) określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy został zwolniony od opodatkowania PIT.

Czytaj więcej

Tysiące emerytów z podwyżką. Senat za zmianami dla rocznika 1953

Senat RP przyjął ustawę dotyczącą emerytur rocznika 1953. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Na zmianach skorzysta ok. 74 tys. osób.

Czytaj więcej

Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków

2 lipca 2020 r. podpisane został przez Głównego Inspektora Sanitarnego nowe wytyczne sanitarne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Czytaj więcej

Przed drugą turą – to trzeba wiedzieć

389 616 – tyle osób przed pierwszą turą wyborów prezydenckich dopisało się online do spisu wyborców w innych miejscowościach, niż zazwyczaj głosują. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w drugiej turze również będą tam dopisani.

Czytaj więcej

Przesunięty obowiązek stosowania kas rejestrujących on-line

Do 31.12.2020 r. i 30.6.2021 r. przedłużono terminy, w których podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

Czytaj więcej

Dodatkowe 175 mln zł na wynagrodzenia pracowników DPS-ów

Ponad 326 mln zł ze środków krajowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój trafi wkrótce do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wsparcie domów pomocy społecznej w czasie epidemii koronawirusa. Z tej puli aż 175 mln zł trafi do pracowników placówek w ramach dodatkowych wynagrodzeń. Ale to niejedyna pomoc. Od wybuchu pandemii samorządy […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych