Ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi do 3 lat

Od 10.4.2020 r. obowiązuje rozporządzenie wprowadzające czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wielu do 3 lat

Czytaj więcej

Zmiana terminów przeprowadzania egzaminów zewnętrznych oraz rekrutacji uczniów w związku z epidemią koronawirusa

Z dniem 10.4.2020 r. weszły w życie kolejne zmiany dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii koronawirusa. Główna zmiana dotyczy przesunięcia terminów egzaminów oraz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

Czytaj więcej

Wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przygotowano projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych. Rozporządzenie określa postępowania egzekucyjne w administracji, które podlegają wstrzymaniu.

Czytaj więcej

Nowa deklaracja importowa o podatku od towarów i usług (VAT- IM)

Przygotowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji importowej o podatku od towarów i usług. Rozporządzenie zawiera nowy wzór deklaracji importowej o podatku od towarów i usług, dostosowany do zmian w VATU.

Czytaj więcej

Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscu pracy

Od 16.4.2020 r. do odwołania przepisy nakładają obowiązek zakrywania – przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki – ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu, czyli także w miejscach pracy.

Czytaj więcej

Do 30 czerwca 2020 r. stawka 0% VAT na darowizny laptopów i tabletów do placówek oświatowych

Przygotowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych. W rozporządzeniu przewidziano zastosowanie 0% stawki VAT do darowizny laptopów i tabletów na rzecz placówek oświatowych.

Czytaj więcej

W tarczy antykryzysowej pojawiły się rozwiązania związane z dotacjami udzielanymi w programie MALUCH+

Ograniczenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w żłobkach będą obowiązywać o najmniej do 26 kwietnia, podobnie jak ma to miejsce w przypadku przedszkoli i szkół. Obostrzenia dotyczą zarówno placówek publicznych, jak i prywatnych, a także klubów dziecięcych i dziennych opiekunów

Czytaj więcej

W jakim zakresie tzw. specustawa COVID – 19 wpływa na terminy załatwiania spraw w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Od 20.3.2020 r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 art. 46 ust. 5 ZapobChoróbU. Stan epidemii został wprowadzony mocą StanEpidemiiR. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w art. 46 ust. 2 i 4 ZapobChoróbU. Jednocześnie od 31.3.2020 r. obowiązują zmiany prawne w bardzo wielu […]

Czytaj więcej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dłużej

Rada Ministrów podjęła decyzję o kolejnym przedłużeniu okresu, w którym zamknięte będą placówki oświatowe. Lekcji w szkołach nie będzie do 26 kwietnia. Zamknięte będą też przedszkola i żłobki. Rodzice dzieci do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, który również został przedłużony na okres zamknięcia placówek.

Czytaj więcej

Przedłużenie umów najmu lokalu i zakaz wypowiadania umowy najmu lub wysokości czynszu

W ramach tarczy antykryzysowej przewidziano, że do 30 czerwca 2020 r. wynajmujący nie może wypowiedzieć umowy najmu ani wysokości czynszu. Jeżeli najemca złoży wynajmującemu stosowne oświadczenie, istniejąca umowa najmu, ewentualnie okres wypowiedzenia umowy lub okres wypowiedzenia czynszu najmu, automatycznie przedłuży się do dnia 30 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe@beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych