Kolejność obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego

Od 1.5.2019 r. obowiązuje ustawa, która w swoim art. 1 określa zasady ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Europarlamentu wybieranych w Polsce na kadencję 2019-2024. Ma to na celu wskazanie posła do PE, który nie obejmie mandatu na początku kadencji, w przypadku gdyby w związku z przepisami prawa unijnego określającymi liczbę mandatów posłów do PE […]

Czytaj więcej

Przedłużono termin złożenia zeznania CIT-8 dla wszystkich podatników

Od 27.4.2019 r. obowiązuje rozporządzenie przedłużające termin złożenia zeznania CIT-8.

Czytaj więcej

Sentencja

Czytaj więcej

Zamiast Kodeksu urbanistyczno-budowlanego rząd proponuje dużą nowelizację Prbud

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło 11.04.2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. W założeniu nowelizacja ma uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjny, m.in. przez ułatwienie uzyskiwania odstępstw czy też wprowadzenie podziału projektu budowlanego na część zatwierdzaną wraz z wydaniem pozwolenia na budowę oraz część zatwierdzaną wraz ze zgłoszeniem zakończenia […]

Czytaj więcej

Nowa opłata zryczałtowana za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W dniu 12.4.2019 r. przedstawiono nowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo chce zastąpić obecny skomplikowany mechanizm naliczania opłaty za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (iloczyn stawki podstawowej za dany materiał, liczby tych materiałów i odpowiednich współczynników korygujących) opłatą ryczałtową. Dodatkowo projekt wprowadza nieodpłatne […]

Czytaj więcej

Ulga na zakup kasy fiskalnej online

Nowe rozporządzenie w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, zastąpi obowiązujące dotychczas w tej kwestii rozporządzenie. Ulga z tego tytułu nadal wynosi nie więcej niż 700 zł, jednak podatnicy będą mogli dokonać odliczenia lub zwrotu z tego tytułu w całości za dany okres rozliczeniowy, a […]

Czytaj więcej

Ustawa o dostępności informacji publicznej dla niepełnosprawnych podpisana przez Prezydenta

Na posiedzeniu Sejmu nr 79, 4.4.2019 r., uwzględniono część poprawek zgłoszonych przez Senat do projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Prezydent RP podpisał ustawę 15.4.2019 r. Ustawa przewiduje ułatwienia w dostępie do informacji publicznej m.in. osobom niepełnosprawnym, tj. niewidomym i słabo widzącym, głuchym i słabo słyszącym, a także osobom […]

Czytaj więcej

Platforma Elektronicznych Faktur w zamówieniach publicznych od 18.4.2019 r.

Od 18.4.2018 r. zostaje udostępnione tworzenie i przesyłanie ustrukturyzowanych dokumentów i faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania – PEF (zob. więcej informacji https://efaktura.gov.pl/). Platforma ta służy do przekazywania faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów między wykonawcami zamówień publicznych a instytucjami zamawiającymi.

Czytaj więcej

„Wygaszenie” strony ESPD i nowy JEDZ na stronie internetowej UZP

Dużym wsparciem dla zamawiających i wykonawców stał się utworzony przez Komisję Europejską serwis ESPD (JEDZ). Jego celem było wsparcie upowszechnienia ESPD oraz pomoc państwom członkowskich UE we wdrożeniu ich własnych serwisów ESPD. Niestety w kwietniu 2019 r. Komisja Europejska będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ.

Czytaj więcej

Wdrożenie systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi postępowania przed sądami administracyjnymi

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany dotyczą informatyzacji w zakresie funkcjonowania elektronicznego postępowania przed sądami administracyjnymi i mają na celu pełne wdrożenie systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi tego postępowania. Zmiany miałyby wejść w życie 31.5.2019 r.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych