Planowane jest uruchomienie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

W Sejmie trwają prace nad rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Z dniem 1.2.2021 r. zostanie uruchomiony Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, w którym będą gromadzone informacje o wykorzystaniu wyrobów akcyzowych przez podmioty z całego kraju. Rejestr ten ma prowadzić dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Czytaj więcej

Korzystna opinia Rzecznika Generalnego TSUE w sprawie obniżonej stawki VAT dla posiłków na wynos

Rzecznik Generalny TSUE wydał korzystną opinię dotyczącą polskiego podatnika w sprawie C-703/19. Wynika z niej, że sprzedaż dań w lokalach gastronomicznych szybkiej obsługi, które klient postanawia wziąć na wynos, a nie spożywać na miejscu w ramach infrastruktury udostępnionej w tym celu przez podatnika, nie stanowi usługi restauracyjnej, lecz dostawę środków spożywczych, która może być opodatkowana […]

Czytaj więcej

Kwalifikacja rynkowa „Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami” włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Ogłoszono obwieszczenie dotyczące włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Czytaj więcej

Praca zdalna na kwarantannie. Nowe regulacje

Zmiana w przepisach ma umożliwić zainteresowanym pracownikom świadczenie w trakcie kwarantanny pracy zdalnej oraz izolacji domowej i otrzymywanie za to wynagrodzenia za pracę, a nie świadczeń chorobowych.

Czytaj więcej

Możliwość wprowadzenia przez gminy preferencji podatkowych dla przedsiębiorców w 2021 r.

W toku postępowania legislacyjnego pozostaje ustawa z 19.11.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wróciła do Sejmu po poprawkach Senatu. Wprowadzone zostały dwa rozwiązania prawne, które jednostki samorządu terytorialnego mogą przyjąć dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Opracowano projekt rozporządzenia w sprawie upoważnienia innego organu KAS do wykonywania zadań Szefa KAS dotyczących informacji o schematach podatkowych. Na tej podstawie upoważniono Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dotyczących informacji o schematach podatkowych.

Czytaj więcej

Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w dniu 2.12.2020 r. podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie.

Czytaj więcej

Współczynnik do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2021 r.

Znajomość współczynnika ekwiwalentowego jest niezbędna do obliczenia przysługującego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Współczynnik ten jest przeciętną liczbą dni roboczych w miesiącu w danym roku kalendarzowym. Wysokość tego współczynnika nie jest ustalana odgórnie; ustalają ją pracodawcy we własnym zakresie.

Czytaj więcej

5 rozwiązań w sferze zatrudnienia z tarczy antykryzysowej 7.0

Wszyscy zatrudnieni będą mogli pracować zdalnie podczas izolacji domowej za zgodą pracodawcy. Za ten czas nie otrzymają świadczeń chorobowych, lecz zwykłą pensję.

Czytaj więcej

Wydłużenie do 31.6.2021 r. terminu zwolnienia podatników posiadających kasy fiskalne z obowiązku wykazywania w nowym JPK_VAT odrębnie paragonów uznanych za faktury uproszczone

Przygotowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Wydłużono w nim termin zwolnienia podatników posiadających kasy fiskalne z obowiązku wykazywania w nowym JPK_VAT odrębnie paragonów uznanych za faktury uproszczone do 31.6.2021 r.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności