Aktualny wzór powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów – (CBC-P)

Na stronach Ministerstwa Finansów zamieszczono aktualny na rok 2020 wzór powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów – (CBC-P).

Czytaj więcej

Niewielkie zainteresowanie programem „Czyste powietrze”

Jakie są ministerialne plany w zakresie rozwoju programu „Czyste powietrze” i kto będzie mógł skorzystać z dofinansowania w kolejnych jego odsłonach?

Czytaj więcej

Sankcje za nie zakrywanie nosa i ust w miejscu pracy

Od 28 listopada 2020 r. do 27 grudnia 2020 r. zakrywanie twarzy jest obowiązkowe bez względu na charakter pracy i powinność ta dotyczy pracowników, wówczas gdy w danym miejscu znajduje się więcej niż jedna osoba.

Czytaj więcej

Od 1.1.2021 roku kolejne branże zobowiązane do stosowania kas online

Od 1.1.2021 r. kasy rejestrujące starego typu muszą zastąpić kasami online podatnicy branży gastronomicznej, usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz sprzedaży węgla. Podatnicy mogą skorzystać z ulgi na zakup kas online w ramach wymiany kas starego typu.

Czytaj więcej

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 r.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. przewiduje stawkę zwrotu w tej samej wysokości, co 2020 r.

Czytaj więcej

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od szczepień przeciw grypie

Od 8.12.2020 r. obowiązuje rozporządzenie wprowadzające zaniechanie poboru podatku dochodowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń od szczepień przeciw grypie. Ważne dla jednostek zatrudniających pracowników i współpracowników.

Czytaj więcej

Faktury ustrukturyzowane wystawiane i otrzymywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego planowane w 2021 roku

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu pojawił się projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W projekcie tym przewidziano możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania sprzedaży. Rząd ma przyjąć ten projekt w I kwartale 2021 r.

Czytaj więcej

Raport NBP o sektorze finansowym: ryzyko tkwi w kredytach

Rosną odpisy na ryzyko kredytowe, a to oznacza w przyszłym roku straty banków komercyjnych – wynika z Raportu o stabilności systemu finansowego, przygotowanego przez Narodowy Bank Polski.

Czytaj więcej

Kwalifikacja rynkowa w ramach WCAG włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Opublikowano obwieszczenia, które dotyczą włączenia dwóch kwalifikacji rynkowych obejmujących audytowanie zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Czytaj więcej

Izolacja domowa a praca zdalna. Nowe regulacje

Nowy art. 4ha dodany ustawą z dnia 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2157), która weszła w życie w życie 5.12.2020 r. kończy wątpliwości na temat możliwości świadczenia pracy […]

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności