Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W dniu 29.8.2019 r. wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.; dalej: PlanZagospU), wprowadzone ustawą z dnia 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Finansowanie niektórych zadań OSP przez samorządy

Od 14.8.2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która dotyczy m.in. finansowania niektórych zadań ochotniczych straży pożarnych przez jednostki samorządu terytorialnego

Czytaj więcej

Nowy termin na złożenie wniosków o zmiany posiadanych decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów!

Przepisami ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) przesunięto z 5.9.2019 r. na 5.3.2020 r. termin na złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub uwzględniającej te elementy gospodarowania odpadami.

Czytaj więcej

Dokumenty dotyczące zabytków – zmienione wzory

Od 21.8.2019 r. obowiązują zmienione wzory niektórych dokumentów dotyczących zabytków, tj. m.in. dotyczących oceny wskazującej czas powstania budynku czy jego wyceny.

Czytaj więcej

Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r.

We wrześniu 2019 r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie pracy, wprowadzane z inicjatywy Prezydenta RP. Zmiany te wprowadza ustawa z 16.5.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej

Orzekanie sądu Najwyższego w sprawach wyborczych

Od 10.8.2019 r. obowiązuje nowelizacja przepisów dotyczących zakresu orzekania przez Sąd Najwyższy w sprawach wyborów i referendum.

Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego

Opracowany został projekt nowego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określającego terminy wnoszenia, wysokość i sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz sposób i terminy rozliczenia należności otrzymanych z tytułu tych wpłat.

Czytaj więcej

Zmiany w Prawie Budowlanym

W Komitecie Stałym Rady Ministrów trwają prace nad projektem zmian w Prawie Budowlanym przygotowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zdaniem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji.

Czytaj więcej

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 1.1.2020 r.

Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadza zmiany m.in. w zakresie podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych. Dotyczą one rozpoznawania skutków tzw. „złych długów” w podatku dochodowym. Dla dłużnika nowe przepisy mają charakter obligatoryjny, a dla wierzyciela są prawem, z którego może, lecz […]

Czytaj więcej

Od 1.10.2019 r. niższy PIT – już nie 18%, ale 17% stawka podatku

Sejm pracuje nad zmianą przepisów w zakresie PIT polegającą na obniżeniu podatku dochodowego z 18% do 17% dla wszystkich podatników oraz podniesieniu kosztów pracowniczych. Nowe rozwiązania dotyczą zarówno pracujących na etacie, wykonujących dzieło czy zlecenie, prowadzących działalność gospodarczą, jak też emerytów i rencistów.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych