Odebranie gruntu leśnego bez decyzji nacjonalizacyjnej może skutkować zasiedzeniem tego gruntu przez Skarb Państwa – postanowienie SN

Odebranie gruntu leśnego po wojnie dawnym właścicielom bez konkretnej podstawy prawnej i zajęcie go bez decyzji nacjonalizacyjnej przez jednostkę państwową może doprowadzić do zasiedzenia gruntu leśnego przez Skarb Państwa, jeżeli jednostka zarządzająca tym mieniem wykonywała obowiązki administracyjne właściwe dla lasów państwowych, np. sporządzała w pełnym zakresie plan urządzenia lasu (post. Sądu Najwyższego z 7.12.2018 r., […]

Czytaj więcej

Zarząd sukcesyjny nad przedsiębiorstwem osoby fizycznej – istota i cel zarządu

Przedmiotem opracowania jest przybliżenie specyfiki i celu nowej instytucji zawartej w ustawie z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629, dalej jako: ZarządSukcU), regulującej zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności […]

Czytaj więcej

Śmierć uczestnika postępowania wieczystoksięgowego

Co się dzieje z postępowaniem wieczystoksięgowym w razie śmierci uczestnika?

Czytaj więcej

Projekt nowelizacji ustawy o własności lokali

Minister Inwestycji i Rozwoju w związku z projektem nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości przygotował projekt ustawy nowelizującej, która min. zmienia także ustawę o własności lokali.

Czytaj więcej

Ciąg dalszy zmian w sposobie oceniania nauczycieli

W związku z mającym nastąpić uchyleniem przepisów będących podstawą obowiązywania od 1.9.2018 r. regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszących się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, resort edukacji przygotował projekt odpowiednich zmian w przepisach wykonawczych.

Czytaj więcej

Ryczałt za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików

Od 24.11.2018 r. obowiązuje rozporządzenie określające wysokość ryczałtu za odstrzał sanitarny dzików.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie cen transferowych

Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych i wydłużenie terminów na ich złożenie to zmiany wprowadzane ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Ze względu na nie zostaną wydane nowe rozporządzenia wykonawcze dotyczące dokumentacji cen transferowych.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie systemu podatków dochodowych od 1.1.2019 r.

Od 1.1.2019 r. zaczną obowiązywać liczne zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te z jednej strony zawierają uproszczenia i zachęty podatkowe, z drugiej zaś mają na celu uszczelnianie systemu podatkowego.

Czytaj więcej

Opodatkowanie z niezrealizowanych zysków kapitałowych – tzw. exit tax

Od 1.1.2019 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax). Opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków zasadniczo dotyczyć ma przypadków transgranicznego przeniesienia składników majątku „w ramach tego samego podatnika”.

Czytaj więcej

Dochody z praw własności intelektualnej z 5% stawką – Innovation Box

Nowe preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box) to jedna z licznych zmian wprowadzanych od 1.1.2019 r. ustawą z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł