Ochrona danych osobowych w przepisach o konsumentach i informacji gospodarczej

Wśród zmian zapewniających stosownie tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych znalazły się m.in. kwestie obowiązków informacyjnych w zakresie umów wykonywanych przez mikroprzedsiębiorców oraz przetwarzanie danych osobowych o dłużniku przez biuro informacji gospodarczej w związku z udostępnianiem informacji gospodarczych.

Czytaj więcej

Zmiany w zakresie dokumentów w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Dnia 31 maja 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja m.in. Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zmiany dotyczą formy i wymogów stawianych dokumentom w takim postępowaniu.

Czytaj więcej

Program Kolej Plus skierowany do konsultacji

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, tzw. Program Kolej Plus, został skierowany przez ministra infrastruktury do konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Celem projektu jest wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii kolejowych.

Czytaj więcej

Do 31 maja informacja o zarobkach osób na świadczeniu przedemerytalnym ma być w ZUS

Podmiot zatrudniający osoby na świadczeniu przedemerytalnym musi zawiadomić ZUS do 31.5.2019 r. o wysokości ich przychodu z pracy zarobkowej, uzyskanego od 1.3.2018 r. do 28.2.2019 r.

Czytaj więcej

Pisemne ostrzeżenie z KAS dla przedsiębiorców

Na stronie ministerstwa zamieszczono informacje o Programie Ostrzegania Przedsiębiorców (POP). Program stanowi nowe rozwiązania Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) służące ochronie interesów uczciwie działających podmiotów.

Czytaj więcej

Opodatkowanie VAT bonów i voucherów od 1.1.2019 r.

Od początku roku 2019 obowiązują nowe definicje bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia oraz regulacje w zakresie ich opodatkowania, określające specyficzne zasady powstania obowiązku podatkowego, ustalania miejsca świadczenia.

Czytaj więcej

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT od 1.9.2019 r.

Ustawa z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, została przyjęta bez poprawek przez Senat i ma zacząć obowiązywać, co do zasady 1.9.2019 r. Zmiany mają na celu dalsze uszczelnienie systemu VAT oraz zminimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT.

Czytaj więcej

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania i wpłaty podatku dochodowego dla niektórych podatników CIT

Dla podatników CIT, których rok podatkowy rozpoczął się po 31.12.2018 r. i zakończył się przed 1.7.2019 r., został przedłużony termin do złożenia zeznania i wpłaty podatku do 31.10.2019 r.

Czytaj więcej

Odliczanie ulgi na zakup kas online i okoliczności jej zwrotu

Od 1.5.2019 r. obowiązują nowe zasady rozliczenia zakupu kas rejestrujących.

Czytaj więcej

Pisemne ostrzeżenie z KAS dla przedsiębiorców

Na stronie ministerstwa zamieszczono informacje o Programie Ostrzegania Przedsiębiorców (POP). Program stanowi nowe rozwiązania Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) służące ochronie interesów uczciwie działających podmiotów.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych