Zamiana wzorów formularzy PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11

Od 18.11.2020 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie wprowadzające zmiany w formularzach PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Konieczność zmian formularzy wynika z potrzeby ich dostosowania do zmian ustawowych.

Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie pracy zdalnej urzędów

Do 4 grudnia w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej.

Czytaj więcej

Praca zdalna w urzędach administracji publicznej

Obowiązują już przepisy dotyczące związanych z epidemią zmian dotyczących m.in. wprowadzające pracę zdalna w urzędach administracji publicznej do 4.12.2020 r.

Czytaj więcej

Będą nowe dotacje dla firm. Rząd znów wypłaci bezzwrotne 5 tys. zł

Nowa tarcza antykryzysowa zostanie rozszerzona o bezzwrotne dotacje dla firm. Każda uprawniona firma otrzyma 5 tys. zł na pokrycie kosztów działalności. Zasady będą niemal identyczne, jak w przypadku bezzwrotnej pożyczki wypłacanej kilka miesięcy temu.

Czytaj więcej

Od 9 listopada 2020 r. wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Trudna sytuacja epidemiczna, duży wzrost zachorowań i wynikające z tego nowe obostrzenia oznaczają, że wiele dzieci – zamiast iść do szkoły czy przedszkola – pozostanie w domach. W związku z tym resort rodziny i polityki społecznej poinformował, że zostanie przywrócony dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Czytaj więcej

Czy inspektor ma wiedzę, żeby ocenić szczegółowość instrukcji stanowiskowej

Po śmierci pracownika inspektor badał instrukcje przekazane przez pracodawcę. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że jego wiedza wystarczyła, by uznać je za zbyt mało szczegółowe (I OSK 2858/18).

Czytaj więcej

Szerszy krąg osób zwolnionych z podatku od spadków i darowizn

Ustawą o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn został rozszerzony krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Nowe zasady obejmują rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne formy opieki sprawowanej przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, definiowane w ustawie o pieczy zastępczej.

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów wyjaśnia kwestie związane z inwentaryzacją w okresie pandemii

Trwająca pandemia koronawirusa nie zwalnia firm z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji. Coraz więcej przedsiębiorców rozpoczyna właśnie przygotowania do przeprowadzenia całego procesu inwentaryzacji i zastanawia się, jak powinna teraz wyglądać inwentaryzacja, i czy można w jakiś sposób uprościć jej organizację. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom przedsiębiorców resort finansów dopuścił zastosowanie pewnych uproszczeń w tym zakresie.

Czytaj więcej

MF: Szczelniejszy VAT w międzynarodowym e-handlu w konsultacjach

jak informuje Ministerstwo Finansów Polska implementuje rozwiązania unijne zawarte w tzw. pakiecie e-commerce, którego założeniem jest uszczelnienie VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE. W efekcie ma to ułatwić rozliczania VAT od sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich i poprawić konkurencyjność unijnych przedsiębiorców względem tych […]

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów objaśnia przepisy dotyczące uproszczonych faktur

W dniu 20.10.2020 r. resort finansów na stronie internetowej opublikował objaśnienia podatkowe dotyczące przepisów w zakresie uznania paragonów fiskalnych z numerem NIP nabywcy do wartości 450 zł za faktury uproszczone. W przedstawionych objaśnieniach poruszone zostały także kwestie prawidłowej korekty błędnych danych oraz zasad ewidencjonowania faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych