Sejm przyjął ustawę wdrażającą RODO

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, czyli RODO (druk sejmowy nr 3050).

Czytaj więcej

Nowe kary dla pracodawców związane z dokumentacją pracowniczą, egzekucją alimentów i Pracowniczymi Planami Kapitałowymi

Nieprzestrzeganie nowych przepisów o dokumentacji pracowniczej, egzekucji alimentów i Pracowniczych Planach Kapitałowych wiąże się z sankcjami finansowymi. Grożą za to grzywny, których wcześniej nie było, a jeśli były, to ograniczone.

Czytaj więcej

Usługa Twój e-PIT została rozszerzona o dodatkowy element autoryzacyjny

Usługa Twój e-PIT została uruchomiona 15.2.2019 r. na stronach Ministerstwa Finansów. Po jej uruchomieniu pojawiły się wątpliwości, czy informacje zawarte w przygotowanym dla podatników PIT-37 bądź PIT-38 są dostatecznie chronione. Aby wzmocnić ochronę został wprowadzony dodatkowy element autoryzacyjny aby móc skorzystać z Twój e-PIT.

Czytaj więcej

Składanie i odrzucanie na portalu podatkowym zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-38 oraz przeglądanie danych wynikających z tych zeznań

Od 15.2.2019 r. organ podatkowy ma możliwość udostępniania podatnikowi za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania, uwzględniając w nim dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Czytaj więcej

Nowy wzór deklaracji importowej VAT-IM

Obowiązujące od 1.1.2019 r. znowelizowane przepisy ustawy o VAT w zakresie stawek VAT w wysokości 23% i 8% wymusiły odpowiednie dostosowanie deklaracji importowej (VAT-IM) oraz informacji o dokonanym imporcie towarów (VAT-IM/A).

Czytaj więcej

Zmiany w KSH: Przekształcenie spółek osobowych (od 1.3.2019 r.)

Warunkiem dopuszczalności przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową, jest wypowiedzenie się za przekształceniem nie tylko wszystkich komplementariuszy, ale także komandytariuszy reprezentujących co najmniej dwie trzecie sumy sum komandytowych.

Czytaj więcej

Dokonywanie zmian umowy spółki z o.o. w organizacji po 1.3.2019 r.

Nowy art. 161 § 4 KSH, stwierdza że zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji, wymaga „zawarcia umowy przez wspólników”. Literalne brzmienie nowododanego art. 161 § 4 KSH, prowadzi do konkluzji, że zmiana umowy spółki w organizacji wymaga ponownego zawarcia umowy. Implikuje to szereg problemów praktycznych.

Czytaj więcej

Algorytm funkcji skrótu SHA-1 przy kwalifikowanym podpisie elektronicznym według Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji 15.2.2019 r. przedstawiło na swojej stronie internetowej stanowisko odnośnie do podpisów kwalifikowanych, które złożono z użyciem ważnych certyfikatów i przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/algorytm-funkcji-skrotu-sha-1-nierekomendowany-co-nie-znaczy-wycofany). Stwierdzono, że pozostają one ważne, a to oznacza, że dokumenty podpisane z użyciem SHA-1 są podpisane prawidłowo i nie ma podstaw do ich odrzucenia.

Czytaj więcej

Projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych w toku uzgodnień i konsultacji

W toku uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych od 24.1.2019 r. jest projekt nowej ZamPublU. Wraz z projektem przygotowany został projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych, który zawiera propozycje zmian w innych ustawach, wynikających z projektowanych zmian w nowej ZamPublU, a także regulacje intertemporalne związane z wejściem w życie nowej ustawy. Wejście […]

Czytaj więcej

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

18 kwietnia 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy regulującej zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Czytaj więcej
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych